Tilaa tulkkaus tästä!

Tulkkausta tunteella

Kuultava tarjoaa tulkkausta kuuroille, kuulovammaisille, kuulonäkövammaisille ja puhevammaisille sekä kommunikaation ohjausta.

Toiminta-alueemme ovat

Uusimaa: muun muassa Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja ympäristökunnat

Länsi-Suomi: Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Varsinais-Suomi (muun muassa Kuhmoinen, Tampere, Hämeenlinna, Turku ja ympäristökunnat)

Itä-Suomi: Kymenlaakso muun muassa Kotka, Kouvola ja Lappeenranta

Meille on tärkeää, että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Olet meille juuri se ”Kuultava”.

Kuultava on Kelan sopimuskumppani.

Kuultava on Kelan tulkkauspalvelun sopimuskumppani

 

Palvelumme

Kirjoitustulkkaus

Kirjoitustulkkaus

Kirjoitustulkkausta käyttävät huonokuuloiset ja kuuroutuneet henkilöt. Se on tulkkausmuoto, jossa tulkki välittää puhujan suullisen viestin kirjoitukseksi joko tietokoneella tai käsinkirjoittaen.

Kirjoitustulkkausta tuotamme yli 20 vuoden kokemuksella vaativiinkin tilaisuuksiin henkilökohtaisena palveluna tai ryhmätulkkauksena, myös englannin kielellä. Tulkki tuo mukanaan kaikki tarvittavat laitteet.

Viittomakielen tulkkaus

Viittomakielen tulkkausta käyttävät viittomakieliset kuurot. Viitotun puheen tulkkausta käyttävät puheen oppimisen jälkeen kuuroutuneet sekä huonokuuloiset henkilöt.

Viittomakielen tulkkimme ovat amk-koulutuksen saaneita ammattilaisia.

Kommunikaation ohjaus

Viittominen tukee lapsen puheen kehitystä, jos siinä esiintyy viivästymää. Tarjoamme sopeutumisvalmennuksena tukiviittomaopetusta lapsen perheelle ja lähipiirille, myös päiväkotiin.

Viitottu puhe on huonokuuloisten ja kuulovammaisten käyttämä kommunikaatiomenetelmä. Kuultava tuottaa viitotun puheen kursseja sopimuksen mukaan.

Tuotamme lisäksi erilaisille asiakasryhmille kuvakommunikaation ohjausta, kommunikoinnin apuvälineiden käytön ohjausta sekä kuurosokeiden kommunikointimenetelmiä.

Tulkkaus kuulonäkövammaisille

Kuulonäkövammaisille tulkataan viittomakieltä tai viitottua puhetta taktiilisti (kädestä käteen) tai kapeaan näkökenttään. Tulkkaukseen kuuluu olennaisesti opastus ja kuvailu. Myös kirjoitustulkkimme ovat kouluttautuneet kuulonäkövammaisten tulkeiksi.

Puhevammaisten tulkkaus

Puhevammaisten tulkkaus

Puhevammaiset kommunikoivat mm. viittomilla, epäselvällä puheella, kuva- ja lausekansioilla, aakkostaululla, piirtämällä sekä erilaisilla kommunikoinnin apuvälineillä ja ohjelmilla.

Tulkkimme ovat harjaantuneet käyttämään monia erilaisia kommunikointikeinoja ja –välineitä.

Etäkirjoitustulkkaus

Meillä on ammattitaitoiset tulkit myös etäkirjoitustulkkaukseen. Etäkirjoitustulkkauksessa tulkki kirjoittaa puhujan viestin internet-yhteyden välityksellä tulkattavalle. Tulkkauksen seuraaminen on yksinkertaista: riittää, että on internetyhteys, tietokone tai kännykkä. Etäkirjoitustulkkausta voi käyttää suurellekin yleisölle suunnatuissa webinaareissa tai henkilökohtaisessa asioinnissa esimerkiksi lääkäri- ja sairaalakäynneillä. Yleisötilaisuuksiin yritykset ja yhteisöt voivat hankkia etäkirjoitustulkkauksen huonokuuloisille ja kuuroutuneille tilaisuuteen osallistujille. Yleisötilaisuuksissa ohjeistamme tilaisuuden järjestäjää etäkirjoitustulkkauksen käyttämisessä erilaisia ohjelmia hyödyntäen (Zoom, Google Meet ym.).

Tuotamme tätä palvelua suomen ja englannin kielillä.

Tekstitys- ja litterointipalvelut

Videotekstitystä voi hyödyntää muun muassa etäseminaareissa, joissa osa puheenvuoroista on nauhoitettu etukäteen ja on tekstittäjän saatavilla muutama päivä ennen tilaisuuden alkamista. Puhtaaksikirjoitamme videon äänitallenteen ja asiakas saa litteroidun aineiston tekstitiedostona (esimerkiksi Word-tiedostona). Teemme videotekstityksiä suomen ja englannin kielillä.

Videotekstityksestä meillä on kokemusta 35 vuoden ajalta. Teemme myös puheen litterointia, eli äänitallenteen puhtaaksikirjoittamista tekstimuotoon suomen kielellä. Erikoisalaamme ovat juridiikka mukaan lukien poliisikuulustelut sekä lääketieteellinen sanasto.
Tutustu tulkkeihimme
Tutustu tulkkeihimme!